Posts Tagged ‘horský’

Abyste se hned na začátku nelekli, nehodlám tu sepisovat IMG_3287úvahu o cestě do hlubin duše (v mém případě už dávno ne
študákovy). Je to prostě jen další shrnutí závodu; i když…Tentokrát to totiž vlastně pro mě ani nebyl závod.

Ale to bych předbíhala.

Rubenczal….Jedná se o mytologické ztvárnění Krakonoše jako ducha hor. Proto také motto závodu „Poznej svého ducha!“. RUBENCZAL je jedním z nejstarších, ne-li vůbec nejstarším dokladem existence legend o Krakonošovi. Znázornění se objevilo roku 1561 na nejstarší mapě Slezska, o sto let dříve, než legendy dosáhly evropské popularity. Autorem mapy je vzdělaný humanista, vratislavický kartograf a matematik Martin Helwig. Obraz Krakonoše sestavený z kusých zpráv je značně neúplný a rozporný: Krakonoš se zjevuje poutníkům, v českých lesích a na Krkonoších. Přidružuje se k nim v podobě mnicha, zavádí je na zcestí, pak vyskakuje na strom, odkud se jim vysmívá.  Je prý pánem pokladů drahých kovů, které jsou v horách skryty a jež nikdo nemůže získat neboť se jich nerad vzdává. Nikdy nikomu nepůsobí bolest, pokud se mu nevysmívá nebo ho neškádlí. Posměváčkům se zjevuje a trestá je náhlým nečasem, bouřkou, blesky, krupobitím nebo lijákém. Je také znám svým uměním léčit. (ZDROJ: WEB ZÁVODU, potažmo velmi podrobně KRNAP, pokud se někomu zachce detailů)

Tak jen doufám, že už jsem natolik pokorná, že mě nebude považovat za Trautenberka. (Celý příspěvek…)

Reklamy